Kombinationen av Bjurfors organisation och varumärke tillsammans med vår erfarenhet och kunskap skapar ett bolag som kan erbjuda våra uppdragsgivare en mycket komplett mäklartjänst.

Vi kan bistå våra uppdragsgivare från tidiga skeden i utvecklingsprocessen med bland annat målgruppsanalys, värdering, målgruppsanpassning, framtagande av grafisk profil och försäljningsmaterial. Vi har även en gedigen erfarenhet av kundhantering, att strukturera försäljningsprocesser, marknadsplaner, kommunikationsplaner och anordna säljstarter. Vi arbetar idag både med digitala och traditionella avtalsskrivning och ansvarar för framtagande av samtliga avtal.