Tallkronan

I den nya stadsdelen Bro Mälarstad söder om stationen i Bro planerar vi för nyckelfärdiga parhus. Här bor du i ett lugnt område nära naturen.

Projektfakta


 • Status Kommande

Tallkronan


Söder om pendelstationen i Bro skapas en ny stadsdel med bostäder i olika utföranden i en rofylld och naturnära miljö. Med skogen som lekplats och närhet till skolor, förskolor och service är stadsdelen en idealisk plats för barnfamiljen. Här finns allt för dig som gillar ett aktivt liv, från promenader, löpning och cykling till bärplockning, fiske och golf. Bro Hof Slott Golf Club, erkänd som en av Europas vackraste golfanläggningar, ligger inom promenadavstånd.

Ett dopp i Mälaren är endast några kilometer bort och med pendeltåget når du Stockholms Central på 30 minuter. Service, skolor och förskolor ligger idag inne i Bro centrum.

Välkommen till en stadsdel där livet får lite större plats!

Om husen


Vad kännetecknar Tallkronan som bostadsområde?
Brf Tallkronan är en samling yteffektiva parhus med en enkel och tydlig identitet som skapar en härlig liten bykänsla med närhet till naturen. Ett arkitektoniskt sammanhållet område med koppling till både modernt byggande och traditionell estetik.

Hur har tankarna gått kring utformning av hus och omgivning?
Samlingen av dessa 11 radhus som tillsammans skapar Brf Tallkronan har utformats både med tanke på bostaden som en ensam enhet men också med tanke på parhusen som en grupp eller helhet. En helhet som ska upplevas som en mysig by och ett trevligt litet område. Naturen och tomtens orientering har tillsammans med husens och gaturummets storlek varit styrande för att kunna placera husen på bästa sätt för att uppnå denna känsla.

Hur är husen planerade, vad är viktigast i utformningen?
Placeringen av husen är tilltänkt för att skapa två olika zoner utomhus: en mer stadsmässig och strukturerad framsida med koppling till gaturummet i byn och en mer orörd baksida med tydlig anknytning till naturen. Bostäderna är yteffektivt planerade med fokus på flexibilitet och funktionalitet. Man ska som ägare kunna möblera och disponera rummen på olika sätt för att tillgodose sina behov och sin stil. Bottenplan kännetecknas av en stor öppen social yta med siktlinjer genom hela huset och en tydlig koppling till naturen och området utanför medan de övre planen är mer privata och intima. Det viktigaste i utformningen är just den balansen mellan det privata och de sociala ytorna både utomhus och inomhus.

Vad är det bästa med de nya bostäderna?
Det starka sammanhang som enheterna skapar tillsammans och den tydlig kopplingen till traditionell estetik och svenska bybebyggelser. Samt att de speglar ett modernt byggande som passar bra till platsen och byggnadstekniken i trä.

 

 

Hur får man nya bostadshus att naturligt smälta in i omgivningen?
Placering och orientering på tomten är av största vikt för att husen ska kännas naturliga som möjligt i den nya situationen som skapas. Färgsättning och materialval som svarar mot och harmoniserar med omkringliggande natur och bebyggelse är också en betydelsefull aspekt att ha i åtanke. Skalan på husvolymerna och materialen är också något som påverkar hur väl byggnaderna passar in. Sen får man komma ihåg att de nya husen också är med och skapar en ny omgivning vilket gör att tydlighet och konsekvens är viktigt i gestaltningen.

Vad är det som särskiljer dessa hus och vilka människor ser man framför sig när man planlägger bostäderna?
Enkelheten och tydligheten som särskiljer dessa hus från andra projekt bidrar till att de människor som flyttar in har möjlighet att skapa och uttrycka en tydlig identitet. Bykänslan och det stadsmässiga som står i kontrast till det naturliga och vilda är också något unikt med detta projekt. Detta är husen för den nystartade familjen som kanske gör sitt första husköp eller för någon som vill komma närmare naturen. Flexibla hus med möjlighet till en trivsam vardag.

Materialval & Tillval


Vi erbjuder nyckelfärdiga bostäder med inredning från kända leverantörer. Du kan själv vara med och påverka ditt framtida boende.

Husen går att köpa i tre olika utföranden, Vårt val, Modern och Klassisk stil.
För att läsa mer om materialvalen i husen och de olika tillvalsalternativen klicka på länken nedan.

Alla bilder


Områdeskarta


Nedan finner ni en områdeskarta där projektet är markerat.

Filter

Bro Hof


Bro Hof Slott är en golfklubb i världsklass med banor designad av Robert Trent Jones Jnr., En av världens främsta golfbanedesigners. Klubben är fantastiskt vacker och ligger i ett gammalt kulturlandskap, direkt vid sjön Mälaren och krönas av det renoverade Bro Hof slott. Varje detalj har trimmats till perfektion – ett ord som är synonymt med alla som är involverade i skapandet. Från klubbhuset tittar du ut över The Stadium Course som öppnades 2007. Med långa hål, stora greener, betydande vatten, stora och välplacerade bunkrar är Stadium Course en unik utmaning. Castle Course öppnade sommaren 2010. Designad för att ärva samma kvalitet som Stadium Course men erbjuder en helt andra utmaningar och påminner mer och en skotsk länk. Den naturliga miljön är mycket mångfaldig och har mindre vind och vatten, men fler träd, mindre och tuffare bunkrar och smalare fairways.

Bro Hof

Planering


 • Planering

  Planering


  I alla bostadsprojekt är detta ett omfattande arbete med en rad olika aktörer som så arkitekter, konstruktörer, ekonomer, byggherrar stadsbyggnadskontor m.fl.
 • Lansering

  Lansering


  Nu är projektet publikt, det går att anmäla intresse för projektet samt få information om hur försäljningen kommer att gå till. Vi uppdaterar sedan löpande informationen om projektet fram till säljstarten via vår hemsida, nyhetsbrev och våra sociala kanaler.
 • Säljstart

  Säljstart


  Från och med denna dag går det att köpa bostäderna i projektet.
 • Förhandsavtal

  Förhandsavtal


  Ett juridiskt bindande avtal som tecknas mellan föreningen och köparen.
 • Byggstart

  Byggstart


  När alla tillstånd är på plats påbörjas produktionen av bostäderna.
 • Upplåtelseavtal

  Upplåtelseavtal


  När föreningen har erhållit sin ekonomiska plan upplåts lägenheterna till de personer som har tecknat förhandsavtal.
 • Köpargenomgång

  Köpargenomgång


  Innan slutbetalningen skall göras kommer ni att bli inbjuda till en genomgång med byggherren där ni får möjlighet att gå igenom er bostad.
 • Slutbetalning

  Slutbetalning


  Inför tillträdet skall den slutgiltiga köpeskillingen erläggas.
 • Tillträde

  Tillträde


  Grattis, du får nu flytta in i din nya bostad!
 • Garantibesiktning

  Garantibesiktning


  2 år efter tillträde skall det anordnas en kontrollbesiktning där eventuella fel som omfattas av garantin åtgärdas.

Försäljningsprocess


1. Avtal och ekonomi
Vägen fram till tillträde kantas av flera olika avtal och betalning i olika steg. Här följer en beskrivning av de olika avtalen samt information om hur betalningen ska ske.

FÖRHANDSAVTAL
Förhandsavtal är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Det innebär att bostadsrättsföreningen i framtiden kommer att upplåta bostadsrätten som bostadsrätt till dig, du  förbinder dig samtidigt att köpa bostadsrätten. Uppgifterna i förhandsavtalet grundas på kostnadskalkylen som innehåller en beräkning av insatser och årsavgifter för bostadsrätterna utifrån projektets bedömda kostnader. I samband med tecknandet av förhandsavtal erläggs förskott om 5% av priset. Innan tecknandet av förhandsavtalet görs en kreditupplysning.

UPPLÅTELSEAVTAL
Före tillträdet tecknas upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen. I samband med detta blir du medlem i föreningen. Detta sker när bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har registrerats hos Bolagsverket och föreningen fått tillstånd att upplåta bostadsrätt.

BETALNINGSPLAN
Betalningen av bostadsrätten kommer du att göra i olika etapper. Om du har frågor angående betalningar så kontaktar du vår ekonomiavdelning.

1. Förskott om 5 % av priset (dock max 150 000 kr) för bostadsrätten vid tecknandet av förhandsavtalet.
2. På tillträdesdagen skall 95 % av priset betalas till bostadsrättsföreningen.
3. Tillval faktureras från Derome Mark & Bostad och skall betalas två månader innan tillträde.

2. Egna Val
Vi erbjuder nyckelfärdiga bostäder med inredning från kända leverantörer. Du kan själv vara med och påverka ditt framtida boende. På Derome’s tillvalsportal presenteras stilarna i sin helhet.

MULTIMEDIA
Alla bostadsrätter ansluts med fiberanslutning, du behöver inte betala någon anslutningsavgift utan den ingår när du köper bostadsrätten. Fiberanslutningen innebär att du har möjlighet att ansluta bredband, IP-telefoni och tv via fibernätet. För att utnyttja dessa tjänster måste du teckna abonnemang med någon av de tjänsteleverantörer som är förvalda. I vissa fall, där fibernätet inte är tillräckligt utbyggt i området, kan anslutningen komma att ske efter tillträdet.

 

3. Besiktning
FÖRBESIKTNING
För att fånga upp eventuella anmärkningar och skador på bostadsrätten innan slutbesiktningen så utför vi en förbesiktning. Vid förbesiktningen går vi igenom hela huset och bostadsrätten och kontrollerar att alla material är rätt och att det inte finns några skador på inredningen. Genom att göra en förbesiktning har Derome Mark & Bostad möjlighet att åtgärda eventuella brister redan innan du flyttar in i din nya bostadsrätt.

SLUTBESIKTNING
Innan tillträdet så utförs en slutbesiktning av bostadsrätten av en opartisk besiktningsman, där även bostadsrättsföreningen deltar. Slutbesiktningen görs för att säkerställa att bostaden uppfyller det som vi kommit överens om i kontraktet och att bostaden uppfyller de regler och normer som gäller för byggnation av nya bostäder.
De eventuella brister som besiktningsmannen upptäcker åtgärdas kostnadsfritt av Derome Mark & Bostad inom två månader efter slutbesiktningen. Ibland kan det förekomma längre leveranstider på produkter, då åtgärdas felen så snart det går. Efter slutbesiktningen har du sex månader på dig att återkomma till bostadsrättsföreningen med fel som besiktningsmannen inte upptäckt, men som bevisligen fanns vid besiktningstillfället. Detta gäller framförallt funktionsfel på t.ex. vitvaror.

4. Slutbetalning
På tillträdelsedagen skall slutbetalning av lägenheten samt eventuella tillval vara betalda.

5. Inflyttning
Senast 12 veckor innan inflyttning får du besked om en tillträdesdag. På tillträdesdagen träffas vi i din nya
bostad och går igenom drift och skötsel för bostadsrätten. När du sedan visar kvitto på att slutbetalningen är erlagd så får du dina nycklar. Välkommen hem!

Projektfakta: Tallkronan


Grundfakta

 • Status Kommande

Adress

Trygghetspaket


Att köpa sin egen bostad, är en av de största affärerna många gör. Vi vill att din bostadsaffär ska kännas trygg och att du ska njuta av resan fram till inflyttningsdagen. Därför erbjuder vi ett trygghetspaket. Som exempel kan vi hjälpa dig vid dubbel boendekostnad och garanterar en välfungerande bostadsrättsförening när du flyttar in. Vi kan även erbjuda avbokningsskydd, från signering av avtal fram till inflyttning. Som en del av Derome, Sveriges största familjeägda träindustri, vill vi erbjuda dig en trygg och smidig resa på väg mot ditt nya hem. Du kan läsa mer om trygghetspaketet på Derome’s hemsida.

Trygghetspaket

Byggherre


Derome utmärker sig i branschen tack vare kunskapen om hur man bygger hållbara samhällen i trä. Det gäller hela processen från råmark och detaljplaneläggning till markanläggningar och husproduktion. Lyckade samarbeten med kommuner har under åren lett till kommunala markanvisningar på orter där vi har för avsikt att växa. Goda referenser har även gett oss förmånen att köpa privat mark. Vi satsar på hållbart byggande; ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det innefattar både konstruktion och materialval men också att byggnationen anpassas efter de förutsättningar som finns på platsen samt det aktuella områdets behov av bostadsformer.

Vi har kompetens och resurser att bygga upp till sex våningar med trästomme. Att bygga bostäder i trä är flexibelt, kostnadseffektivt och miljövänligare än att bygga i betong.

Derome

Arkitektens tankar


”Vi arbetar med att få yteffektiva hus där man känner att det är bra planlösningar med mycket dagsljus och utblickar. Kontakten mellan ute och inne är viktigt med skjutglaspartier ner till golv.

Naturliga material på husens utsida såsom insida är viktigt.

Hälsningar Gustaf Ridderström
Liljewall arkitekter

LiljeWall

Ansvarig mäklare


Card image cap
Ansvarig mäklare

Marcus Ehn

Försäljningschef Nyproduktion

0730309030
marcus.ehn@bjurfors.se

Anmäl ditt intresse


Lämna dina kontaktuppgifter för mer information.

Jag är intresserad av:

Tack för visat intresse


Du kommer inom kort att få ett mail till angiven e-postadress med all aktuell information om projektet och dess status. Tveka inte att höra av dig till ansvarig mäklare om du har vidare frågor.

Ett steg upp.


Bjurfors är Sveriges största privatägda fastighetsmäklarföretag med över 500 medarbetare på fler än 70 kontor runt om i Sverige och vid Medelhavet. Mäklartjänsterna omfattar såväl bostadsrätter, villor, tomter och fritidshus som nyproduktion, tjänster inom förmedling av kommersiella fastigheter och ombildningar till bostadsrätter. Genom en kvalitetssäkrad arbetsmetod och branschens mest dedikerade mäklare har Bjurfors under mer än 50 års tid tagit kunderna till lyckade bostadsaffärer.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå