Byggprocessen


Nedan ges en inblick i byggprocessen. Denna sida kommer att löpande uppdateras.

Ställning tagits ner och montering inomhus kan börja

I några av parhusen och ängshusen har ställningen tagits ner under december och montering och installation av interiör, el och VVS kan således påbörjas.

Samtliga parhus har rest

I början av december har samtliga parhus rest.

Arbetet fortsätter med att få de stomresta husen vädertäta


Första parhuset stomrest

Två Ängshus har rests

Första plattorna gjutna

I augusti göts de första plattorna i projektet. Markarbete fortlöper enligt tidsplan.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå